RSS 分享按钮  
 

The emergence of a group of 60s standing committee members

CPC Encyclopedia

A group of young cadres born in the 1960s were elected into provincial standing committees after the most recent round of Party congress elections for 13 provinces and autonomous regions. Until now, the youngest among the elected provincial standing committee members was Yang Yue of the Standing Committee of CPC Fujian Provincial Committee, who is also secretary of the CPC Fuzhou City Committee and was born in 1968.

In the 13 provinces and autonomous regions which have elected the new Party committees, each of them has at least one standing committee member who was born in the 1960s. Among them, Inner Mongolia and Xinjiang have the most standing committee members born in the 1960s at seven each, accounting for about half the entire number of standing committee members.

Most of the cadres born in the 1960s have good educational backgrounds as many of them have postgraduate degrees or gone further. Although they are young, they do not lack grassroots work experience. Some of them have worked in remote areas for many years of their lives. 

The list of part of the 1960s members of CPC provincial standing committees:

Area   1960s members of provincial standing committees
Liaoning  Tang Jun (1962) 
Henan  Lian Weiliang (1962), Mao Wanchun (1961), Mao Chaofeng (1965)  
Jiangxi  Wang Wentao (1964) 
Anhui  Sun Jinlong (1962), Wang Jiong (1964), Tang Chengpei (1964), Chen Shulong (1962), Wu Cunrong (1963) 
Xinjiang  Nur Bekri (1961), Huang Wei (1961), Nuerlan Abdumanjin (1962), Kurexi Maihesuti (1960), Erkenjiang Tuahong (1964), Hu Wei (1962), Xiong Xuanguo (1964)
 Shanxi Gao Jianmin(1960), Tang Tao (1962) , Li Zhaoqian (1962), Chen Chuantie (1962), Wang Jianming (1962)
Jiangsu  Yang Weize (1962), Huang Lixin (1962), Fan Jinlong (1963), Wang Yanwen (1960) 
Inner Mongolia  Hu Chunhua (1963), Li Jia (1961), Pan Yiyang (1961), Wu Lan (1962), Li Pengxin (1960), Wang Suyi (1961), Cao Zhenghai (1960) 
Guangxi  Lin Nianxiu (1963), Yu Yuanhui (1964), Fan Xiaoli (1961) 
Tibet  Hao Peng (1960), Yin Deming (1964) , Gongbao Zhaxi(1962), Qin Yizhi (1965), Deng Xiaogang (1967), Norbu Dhondup (1960) 
 Fujian   Su Shulin (1962), Chen Wenqing (1960), Yang Yue (1968), Zhang Zhinan (1960)
Hebei 

Zhang Qingwei (1961), Zhao Yong (1963), Zhang Yue (1961), Tian Xiangli (1963)

Hunan  Zhou Qiang (1960), Guo Kailang (1960), Chen Zhaoxiong (1961), Zhang Wenxiong (1962)